fbpx
  • 0966 962 993
  • zinzinmotor@gmail.com
0

DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI TẾT TÂN SỬU 2021

DANH SÁCH PHỤ TÙNG – PHỤ KIỆN SUZUKI AXELO 125 KHUYẾN MÃI

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM GIÁ KHUYẾN MÃI
09482-00810L000 BUGI AXE 64,000
11351B16H00N000 LỐC MÂM LỬA AXE NẮP MÂM LỬA AXE 200,000
11361B16H00N000 NẮP MANG CÁ AXE CHE NHÔNG AXE 75,000
11383B16H00N000 NẮP LOGO NỒI AXE 60,000
11482B16H10N000 RON NỒI AXE 56,000
13780B10J00N000 LỌC GIÓ AXE 110,500
16510B16H11N000 LỌC NHỚT AXE 28,000
21440B16H00NKIT BỘ BỐ NỒI AXE KIT SUB 297,500
21451B21D40N000 LÁ SẮT AXE 54,000
34112B10J00N000 MẶT ĐỒNG HỒ AXE 135,000
35100B10J01N000 CHÓA ĐÈN TRƯỚC AXE 552,500
35710B10J00N000 ĐÈN SAU AXE 405,000
47111B10J00NPZ5 BỤNG AXE PHẢI XANH LÁ 140,000
47111B10J00NYTB BỤNG AXE PHẢI ĐỎ 140,000
47111B10J00NYUH BỤNG AXE PHẢI TRẮNG 140,000
47111B10J00NYVU BỤNG AXE PHẢI ĐEN 140,000
47112B10J00N291 NHỰA NHÁM ỐP BÌNH XĂNG AXE PHẢI 90,000
47211B10J00NPZ5 BỤNG AXE TRÁI XANH LÁ 140,000
47211B10J00NYTB BỤNG AXE TRÁI ĐỎ 140,000
47211B10J00NYUH BỤNG AXE TRÁI TRẮNG 140,000
47211B10J00NYVE BỤNG AXE TRÁI XANH BIỂN 140,000
47211B10J00NYVU BỤNG AXE TRÁI ĐEN 140,000
47212B10J00N291 NHỰA NHÁM ỐP BÌNH XĂNG AXE TRÁI 90,000
47311B10J00NPZ5 MU RÙA AXE XANH LÁ 75,000
47311B10J00NYUH MU RÙA AXE TRẮNG 75,000
47311B10J00NYVE MU RÙA AXE XANH BIỂN 75,000
47311B10J00NYVU MU RÙA AXE ĐEN 75,000
48111B10J00NYTB MẶT NẠ AXE ĐỎ 225,000
48111B10J00NYUJ MẶT NẠ AXE XANH DA TRỜI 225,000
48111B10J00NYVU MẶT NẠ AXE ĐEN 225,000
48127B10J00N000 NHỰA NHÁM CÁNH GIÓ AXE PHẢI 37,500
48128B10J00N000 NHỰA NHÁM CÁNH GIÓ AXE TRÁI 37,500
48138B10J00NPZ5 MỎ CÀY AXE XANH LÁ 175,000
48138B10J00NYMG MỎ CÀY AXE ĐỒNG 175,000
48138B10J00NYTB MỎ CÀY AXE ĐỎ 175,000
48138B10J00NYUH MỎ CÀY AXE TRẮNG 175,000
48138B10J00NYVU MỎ CÀY AXE ĐEN 175,000
51103B10J00N291 PHUỘC TRƯỚC AXE PHẢI 880,000
51104B10J00N291 PHUỘC TRƯỚC AXE TRÁI 880,000
51153-39140L000 PHỐT DẦU PHUỘC TRƯỚC AXE 37,500
53111B10J00NPZ5 DÈ TRƯỚC AXE XANH LÁ 175,000
53111B10J00NYUH DÈ TRƯỚC AXE TRẮNG 175,000
53111B10J00NYUJ DÈ TRƯỚC AXE XANH DA TRỜI 175,000
56311B10J10NYVE ỐP ĐẦU AXE XANH BIỂN 212,500
56311B10J10NYVU ỐP ĐẦU AXE ĐEN 212,500
58300B10J10N000 DÂY GA AXE 127,500
62100B10J00N019 PHUỘC SAU AXE 540,000